Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 596 Leo-Pekka Tähden kunniaksi taideteos, valtuustoaloite, varavaltuutettu Helvi Walli

PRIDno-2022-3425

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Varavaltuutettu Helvi Walli jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”VALTUUSTOALOITE

Valtuustoaloitteen myötä esitämme, että seuraavan urheilukeskukseen tehtävän urheiluinvestoinnin yhteydessä käytetään "prosenttiperiaatetta,  jolla (Prosenttiperiaatteen  käsikirja  tarjoaa ajankohtaisen katsauksen julkisen taiteen tilaamisen, rahoittamisen ja toteuttamisen malleista Suomessa,   Opetus - ja kulttuuriministeriö - prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen) hankitaan  porilaisen  ratakelaajan  Leo-Pekka Tähden;  maailman  nopeimman  ratakelaajan,  viisinkertaisen  paralympiavoittajan,  vuoden urheilijan 2016  kunniaksi  ja  kiitokseksi; huomionosoitukseksi: taideteos.

Porilainen ratakelaaja Leo-Pekka Tähti on esimerkillinen, päämäärätietoinen ja periksiantamaton urheilija, joka on joutunut raivaamaan urapolkuaan ja murtamaan asenneilmastoa ja -muureja, sekä rikkomaan monenlaisia hengen rajoja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Porissa, kesäkuun 20. päivänä, vuonna 2022

Helvi Walli”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi
Pirjetta Sipiläinen-Salo, pirjetta.sipilainen-salo@pori.fi

Perustelut

Helvi Walli on valtuustoaloitteessaan esittänyt, että seuraavan urheilukeskukseen tehtävän urheiluinvestoinnin yhteydessä käytetään prosenttiperiaatetta, jolla hankitaan porilaisen ratakelaajan Leo-Pekka Tähden huomionosoitukseksi taideteos. 

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen. Tekninen toimiala suhtautuu julkisen taiteen lisäämiseen kaupunkikuvassa myönteisesti ja pitää hyvänä, että menestyneitä urheilijoita muistetaan eri tavoin. Tekninen toimiala on kuluneen vuoden aikana käynyt vuoropuhelua Julkisen taiteen työryhmän kanssa ja alustavasti linjannut työnjakoa julkisen taiteen tuottamisesta ja ylläpidosta Porissa. Prosenttiperiaatetta sovelletaan lähtökohtaisesti aina, kun se on kokonaisuuden kannalta järkevää ja mahdollista Julkisen taiteen työryhmää kuullen. Mahdollisen julkisen taiteen kustannukset arvioidaan investointien rahoituksen suunnittelussa ja kustannusarvion laatimisessa ja ne sisällytetään teknisen toimialan budjettiin. Tekninen toimiala voi toimia taidehankkeen rahoittajana. Teoksen hankinnasta, suunnittelun ohjauksesta ja käytännön toteutuksesta vastaa Julkisen taiteen työryhmä tai sen nimeämä taho. 

Aloitteen jatkokäsittelyssä on hyvä huomioida, että Porin kapunki on muistanut Leo-Pekka Tähteä jo aiemmin toteuttamalla Leo-Pekka Tähden aukion Repolanrantaan asuntomessualueen kohdalle. Aukion korkeatasoinen luonnonkiveys symboloi kelausrataa ja se on varustettu nimikyltillä. 

Helvi Walli on 29.8.2022 tehnyt myös toisen aloitteen (PRIDno-2022-4735), jossa hän esittää, että kaupunki suunnittelisi ja hankkisi porilaisten olympiamitalistien kunniaksi reliefin tulevaan urheilupyhättöön. Tekninen toimiala esittää, että mahdollisessa tulevassa reliefissä tulee olla mukana myös paraurheilijat.         

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi
Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Helvi Walli on valtuustoaloitteessaan (PRIDno-2022-3425) esittänyt, että seuraavan urheilukeskukseen tehtävän urheiluinvestoinnin yhteydessä käytetään prosenttiperiaatetta, jolla hankitaan porilaisen ratakelaajan Leo-Pekka Tähden huomionosoitukseksi taideteos. 

Kulttuuriyksikön päällikkö on vienyt aloitteen julkisen taiteen suunnittelutyöryhmän käsiteltäväksi.
Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä käsitteli aloitetta kokouksessaan 12.9.2022

Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä ja sivistystoimiala pitävät varsin kannatettavana prosenttiperiaatteen mukaan toteutettua temaattista taideinvestointia tulevan liikuntapaikkarakentamisen yhteyteen mutta tässä tapauksessa teoksen kohdetta tai aihetta tulisi suunnitella tarkemmin.

Julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä ja sivistystoimiala katsovat, että asuntomessualueen välittömässä läheisyydessä, Repolanrannassa, sijaitseva Leo-Pekka Tähden kunniaksi nimetty aukio on toistaiseksi riittävä huomionosoitus kaupungin taholta. Leo-Pekka Tähden aukio on merkitty nimikyltillä ja aukion korkeatasoinen luonnonkivetys symboloi ratakelauksen kilparataa.

Helvi Walli on 29.8.2022 tehnyt myös toisen aloitteen (PRIDno-2022-4735), jossa hän esittää, että kaupunki suunnittelisi ja hankkisi porilaisten olympiamitalistien kunniaksi reliefin tulevaan urheilupyhättöön. Sivistystoimiala esittää, että mahdollinen tuleva reliefi suunnitellaan tasapuolisesti kaikkia porilaisia ja porilaislähtöisiä olympiaurheilijoita, myös paraurheilijoita, huomioiden.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Helvi Walli jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2022 § 107 Leo-Pekka Tähden kunniaksi taideteos -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 438 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (Sivistyslautakunta 27.9.2022 § 247 ja Tekninen lautakunta 20.9.2022 § 160) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.