Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 585 Muutos Ulvilan edustajaan perusturvalautakunnan kokoonpanossa

PRIDno-2022-5221

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan Porin kaupungin, Ulvilan kaupungin ja Merikarvian kunnan yhteisessä perusturvalautakunnassa on 18 jäsentä. Vastuukunta Pori valitsee lautakuntaan 13 jäsentä, Ulvilan kaupunki 3 jäsentä ja Merikarvian kunta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajat yhteistä lautakuntaa koskevan sopimuksen asianomaisen määräyksen mukaisesti.

Ulvilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.9.2022 § 37 päättänyt myöntää Harri Hurstille eron perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja valita Porin perusturvalautakunnan varajäseneksi Raija Hellsbergin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

___________________

Merkitään että Mika Aho ja Heidi Sakari poistuivat kokouksesta kello 15.38 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Sinikka Alenius, Jari Hakala, Bia Kaski, Arto Nurmi ja Laura Pullinen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.