Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 598 Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille: Vuoden 2023 eduskuntavaalit

PRIDno-2022-5033

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallituksille 14.9.2022 päivätyn kirjeen koskien vuonna 2023 järjestettäviä eduskuntavaaleja.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.–28.3.2023 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 22.-25.3.2023 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023. 

Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan kirjeen kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. Kirje on tämän asian liitteenä ja se on myös luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla.

Kirjeessä on tietoa muun muassa eduskuntavaaleissa sovellettavasta lainsäädännöstä, vaaliviranomaisten työnjaosta eduskuntavaaleissa, äänestyspaikkojen määräämisestä, vaalien toimittamisesta pandemiatilanne huomioon ottaen sekä kunnan vaaliviranomaisten kelpoisuudesta ja esteellisyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää saattaa keskusvaalilautakunnan tietoon oheisen oikeusministeriön kirjeen koskien vuoden 2023 eduskuntavaaleja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.