Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 594 Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostus, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Heidi Sakari

PRIDno-2022-2845

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perussuomalaisten  Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Heidi Sakari jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostus 

Pihlavan urheilukenttä ja sen katsomo sekä sosiaalitilat ovat päässeet vuosien saatossa rapistumaan todella pahasti. Urheilukentän rakennukset ja katsomo sekä sosiaalitilat ovat purkukuntoisia, eivätkä ole käyttäjilleen turvallisia tai tarkoituksenmukaisia. Kuitenkin urheilukentällä on Pihlavan ja lähialueiden asukkaille laajalti käyttöä. Urheilukenttää käyttävät eri urheiluseurat sekä koulut. Kenttä ja sen ympäristö on käytössä ympäri vuoden ja on tärkeä lähiliikuntapaikka alueen asukkaille. 

 

30.5.2022 

Heidi Sakari  sekä  Perussuomalaisten valtuustoryhmä"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti valtuuston kokouksessa 28.2.2022 § 22 valtuustoaloitteen: Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostus. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 6.6.2022 § 379 aloitteesta teknisen lautakunnan sivistyslautakunnan ja lausunnot 31.5.2022 mennessä.

Teknisen toimialan lausunto:

Teknisen toimialan tilayksikkö hallinnoi Pihlaavan urheilukentän rakennuksia ja rakennelmia. Tärkeimpänä teknisenä vaatimuksena käytössä olevissa rakennuksissa on tilojen turvallisuus käyttäjille ja ympäristölle sekä Pori 2030 - strategiasta johdetut toimenpiteet. Tilayksikkö on varannut rahaa vuodelle 2023 öljylämmityksestä luopumiseksi ja toiminnalliselle tarvesuunnittelulle. Kohteessa tehdään lisäksi hätäkorjauksia turvallisuuden varmistamiseksi.

Alueen ja rakennusten käytöstä tulee laatia tarveselvitys kentän käyttäjiä ja alueen asukkaita osallistaen. Tarvesuunnittelu tulisi pohjautua liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitykseen. Tarveselvitys on käyttäjätoimialalähtöinen ja tekninen toimiala on ollut toimialojen tukena tarpeita määriteltäessä. Tarvesuunnittelussa noudateaan lisäksi tilahankkeiden suunnitteluohjetta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022 § 87 Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostusta koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 6.6.2022 § 379 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 30.9.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Pihlavan urheilukenttä on sekä alueen urheiluseuratoiminnalle Meri-Porin yhtenäiskoululle ja päiväkodille keskeinen toimintaympäristö. Urheilukentän alue on läpi vuoden yhtenäiskoulun yli 450 oppilaan ja päiväkodin noin sadan lapsen säännöllisessä käytössä. Kesäkaudella kentän alueella on puitteet yleisurheilulle, jalkapallolle, pesäpallolle ja muille pallopeleille, talvikaudella puolestaan jääkiekkokaukalo ja jäädytettävä vapaaluistelualue mahdollistavat puitteet liikkumiselle.  Seuratoiminnan sekä koulu- ja päiväkotikäytön lisäksi urheilukenttä ympäristöineen palvelee myös alueen asukkaiden liikkumista.

Aloitteessa todetaan, että urheilukentän rakenteet ovat päässeet ränsistymään, eivätkä ole turvallisia tai tarkoituksenmukaisia käyttäjille. Sivistyslautakunta yhtyy aloitteeseen. Liikuntapaikkojen käyttäjien turvallisuus on asia, joka tulee ottaa vakavasti ja kenttä rakenteineen tulee kunnostaa turvalliseksi ja toimivaksi liikkumisympäristöksi. Aktiivisessa käytössä olevan urheilukentän huoltotilojen tulee myös olla käytön kannalta tarkoituksenmukaiset ja toimivat.

Sivistyslautakunta esittää, että Pihlavan kentän alueen, rakenteiden ja rakennusten kunnostamisesta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä laaditaan kokonaisvaltainen suunnitelma ja että suunnittelu toteutetaan kentän käyttäjiä ja alueen asukkaita osallistaen.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Heidi Sakari jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.5.2022 § 87 Pihlavan urheilukentän, katsomon ja sosiaalitilojen kunnostus -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 379 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (Sivistyslautakunta 27.9.2022 § 248 ja Tekninen lautakunta 20.9.2022 § 162) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.