Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 603 Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaus, määrärahan esitys

PRIDno-2022-1439

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaus, sähköurakka

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt Porin palveluverkkouudistuksen käsittelyn yhteydessä Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus-hankkeesta, jonka tavoitteena on saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot puukoulukortteliin. Kyseessä olevat toiminnot ovat: esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat), oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkuvat työntekijät sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät. Myös kiinteistönhoidolle varataan tarvittavat työtilat. Korttelissa toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan myös toimintaansa peruskorjatuissa tiloissa.

Hankesuunnitelman laadintaa edeltänyt tarveselvitystyö on aloitettu 2020. Hankesuunnittelu käynnistettiin helmikuussa 2021 ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.11.2021. Hankesuunnitelman perusteella tehtiin hankkeen suunnittelu ja suunnitelmien perusteella on suoritettu hankkeen kilpailutus.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia hankintajärjestelmän kautta 31.5.2022 avoimella menettelyllä Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaukseen liittyvistä urakoista (rakennus-, putki-, Ilmanvaihto- ja automaatiourakka sekä sähköurakka). Peruskorjattavat rakennukset sijaitsevat Reposaaressa osoitteessa Kirkkokatu 20. Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu kelpoisuusvaatimukset, jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle on varattu kokonaisuudessaan vuosille 2021-2023 yhteensä 1,9 M€. Hankkeen talousarviossa on varauduttu myös hankkeen aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin sekä erillishankintana toteutettavaan irtokalusteiden ja esitystekniikan hankintaan.

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää maanantaina 29.8.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköurakasta ei saatu määräaikaan mennessä yhtään tarjousta.

Sähkötöiden suorittamisesta omajohtoisesti on neuvoteltu Teknisen toimialan, Toimitilojen ylläpitopalveluiden kanssa.

Teknisen toimialan, Toimitilojen ylläpitopalvelut on kykenevä ja halukas suorittamaan sähköurakkaan liittyvät peruskorjaushankkeen sähköasennustyöt omajohtoisesti.

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen sähköurakkaan teknisen toimialan, toimitilojen ylläpitopalvelut.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa: Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen rakennusurakkaan Rakennuspalvelu Aalto Oy:n sekä valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen, edellytyksellä että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan vuodelle 2023 ja 2024.

Valmistelija

Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaus, putkiurakka

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt Porin palveluverkkouudistuksen käsittelyn yhteydessä Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus-hankkeesta, jonka tavoitteena on saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot puukoulukortteliin. Kyseessä olevat toiminnot ovat: esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat), oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkuvat työntekijät sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät. Myös kiinteistönhoidolle varataan tarvittavat työtilat. Korttelissa toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan myös toimintaansa peruskorjatuissa tiloissa.

Hankesuunnitelman laadintaa edeltänyt tarveselvitystyö on aloitettu 2020. Hankesuunnittelu käynnistettiin helmikuussa 2021 ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.11.2021. Hankesuunnitelman perusteella tehtiin hankkeen suunnittelu ja suunnitelmien perusteella on suoritettu hankkeen kilpailutus.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia hankintajärjestelmän kautta 31.5.2022 avoimella menettelyllä Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaukseen liittyvistä urakoista (rakennus-, putki-, Ilmanvaihto- ja automaatiourakka sekä sähköurakka). Peruskorjattavat rakennukset sijaitsevat Reposaaressa osoitteessa Kirkkokatu 20. Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu kelpoisuusvaatimukset, jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle on varattu kokonaisuudessaan vuosille 2021-2023 yhteensä 1,9 M€. Hankkeen talousarviossa on varauduttu myös hankkeen aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin sekä erillishankintana toteutettavaan irtokalusteiden ja esitystekniikan hankintaan.

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää maanantaina 29.8.2022 klo 12.00 mennessä. Putkiurakasta tarjouksia saatiin yhteensä 4 kappaletta, joista kaikki täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Putkiurakasta hankkeeseen jättivät tarjouksen: Vehmasputki Oy, Putki Tare Oy, LVI-halli S. Peltomäki Oy ja Vesi ja Lämpö Juhola Oy. 

Halvimman tarjouksen putkiurakasta jätti Vesi ja Lämpö Juhola Oy.

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen putkiurakkaan Vesi ja Lämpö Juhola Oy:n sekä valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa: Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen rakennusurakkaan Rakennuspalvelu Aalto Oy:n sekä valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen, edellytyksellä että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan vuodelle 2023 ja 2024.

Valmistelija

Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaus, Ilmanvaihto- ja automaatiourakka

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt Porin palveluverkkouudistuksen käsittelyn yhteydessä Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus-hankkeesta, jonka tavoitteena on saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot puukoulukortteliin. Kyseessä olevat toiminnot ovat: esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat), oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkuvat työntekijät sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät. Myös kiinteistönhoidolle varataan tarvittavat työtilat. Korttelissa toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan myös toimintaansa peruskorjatuissa tiloissa.

Hankesuunnitelman laadintaa edeltänyt tarveselvitystyö on aloitettu 2020. Hankesuunnittelu käynnistettiin helmikuussa 2021 ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.11.2021. Hankesuunnitelman perusteella tehtiin hankkeen suunnittelu ja suunnitelmien perusteella on suoritettu hankkeen kilpailutus.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia hankintajärjestelmän kautta 31.5.2022 avoimella menettelyllä Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaukseen liittyvistä urakoista (rakennus-, putki-, Ilmanvaihto- ja automaatiourakka sekä sähköurakka). Peruskorjattavat rakennukset sijaitsevat Reposaaressa osoitteessa Kirkkokatu 20. Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu kelpoisuusvaatimukset, jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle on varattu kokonaisuudessaan vuosille 2021-2023 yhteensä 1,9 M€. Hankkeen talousarviossa on varauduttu myös hankkeen aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin sekä erillishankintana toteutettavaan irtokalusteiden ja esitystekniikan hankintaan.

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää maanantaina 29.8.2022 klo 12.00 mennessä. Ilmanvaihto- ja automaatiourakasta tarjouksia saatiin yhteensä 3 kappaletta, joista kaikki täyttivät tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Ilmanvaihto- ja automaatiourakasta hankkeeseen jättivät tarjouksen: 100-Ilmastointi Oy, Ilmastointi Salminen Oy sekä Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy.

Halvimman tarjouksen ilmanvaihto- ja automaatiourakasta jätti Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy.

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen ilmanvaihto- ja automaatiourakkaan Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy:n sekä valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyjä muutetun päätösehdotuksen..

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa: Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen rakennusurakkaan Rakennuspalvelu Aalto Oy:n sekä valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen, edellytyksellä että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan vuodelle 2023 ja 2024.

Valmistelija

Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaus, rakennusurakka

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt Porin palveluverkkouudistuksen käsittelyn yhteydessä Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus-hankkeesta, jonka tavoitteena on saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot puukoulukortteliin. Kyseessä olevat toiminnot ovat: esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat), oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkuvat työntekijät sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät. Myös kiinteistönhoidolle varataan tarvittavat työtilat. Korttelissa toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan myös toimintaansa peruskorjatuissa tiloissa.

Hankesuunnitelman laadintaa edeltänyt tarveselvitystyö on aloitettu 2020. Hankesuunnittelu käynnistettiin helmikuussa 2021 ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.11.2021. Hankesuunnitelman perusteella tehtiin hankkeen suunnittelu ja suunnitelmien perusteella on suoritettu hankkeen kilpailutus.

Kilpailutus

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt tarjoukset Cloudia hankintajärjestelmän kautta 31.5.2022 avoimella menettelyllä Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaukseen liittyvistä urakoista (rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja automaatiourakka sekä sähköurakka). Peruskorjattavat rakennukset sijaitsevat Reposaaressa osoitteessa Kirkkokatu 20. Urakan toteutusmuotona on jaettu urakka. Perusteena hankinnalle oli asetettu kelpoisuusvaatimukset, jotka tarjoajien tuli täyttää. Kelpoisuuden täyttävien osalta valintaperusteena oli halvin hinta. Hankkeelle on varattu kokonaisuudessaan vuosille 2021-2023 yhteensä 1,9 M€. Hankkeen talousarviossa on varauduttu myös hankkeen aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin sekä erillishankintana toteutettavaan irtokalusteiden ja esitystekniikan hankintaan.

Tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää maanantaina 29.8.2022 klo 12.00 mennessä. Rakennusurakasta tarjouksia saatiin yhteensä 3 kappaletta, joista 2 kpl täytti tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset.

Rakennusurakasta hankkeeseen jättivät tarjouksen: Niepar Oy, HENSTO Oy ja Rakennuspalvelu Aalto Oy. Niepar Oy:n tarjous hylättiin, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Halvimman tarjouksen rakennusurakasta jätti Rakennuspalvelu Aalto Oy.

Liitteet: 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen rakennusurakkaan Rakennuspalvelu Aalto Oy:n sekä valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Teknisen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa: Tekninen lautakunta päättää valita Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjauksen rakennusurakkaan Rakennuspalvelu Aalto Oy:n sekä valtuuttaa teknisen toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen, edellytyksellä että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan vuodelle 2023 ja 2024.

Valmistelija

Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi
Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaus, lisämäärärahan tarve

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt Porin palveluverkkouudistuksen käsittelyn yhteydessä Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus-hankkeesta, jonka tavoitteena on saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot puukoulukortteliin. Kyseessä olevat toiminnot ovat: esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat), oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkuvat työntekijät sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät. Myös kiinteistönhoidolle varataan tarvittavat työtilat. Korttelissa toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan myös toimintaansa peruskorjatuissa tiloissa.

Hankesuunnitelman laadintaa edeltänyt tarveselvitystyö on aloitettu 2020. Hankesuunnittelu käynnistettiin helmikuussa 2021 ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.11.2021. Hankkeelle on varattu kokonaisuudessaan vuosille 2021-2023 yhteensä 1.900.000 €.

Alkuperäinen kustannusarvio laadittiin hankesuunnitteluvaiheessa (hintataso: toukokuu / 2021) luonnossuunnitelmien ja rakennusten kuntotutkimusten sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimusten perusteella. Varsinaisen suunnitteluvaiheen yhteydessä tehtyjen rakenneavausten ja -lisätutkimusten perusteella rakennusten tarvittava korjausaste kasvoi huomattavasti (n. 46 % -> 75 %), joka on selvästi suurin yksittäinen tekijä kustannusten kasvuun. Rakenteet joudutaan kaikkien rakennusten sisäpuolella avaamaan käytännössä hirsipinnalle. Hankesuunnitelman oletus kuntotutkimusten perusteella oli, että noin raskaaseen korjaustapaan ei olisi tarvetta kuin joiltain osin.

Edellisestä johtuen urakan toteutusaikaa on jouduttu pidentämään alkuperäisestä arviosta 10 kuukaudella, joka lisää huomattavasti työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia ja siten urakkahintaa. Merkittävä kustannuksia nostava tekijä on myös rakennuskustannusindeksin nousu. Lisäksi kyseiseltä investoinnilta on jo kustannettu Reposaaren kivikoulun pihaan kesän 2022 aikana tehty väistötilakoulurakennus. Vuodelle 2021 hankkeelle myönnetystä määrärahasta jäi toisaalta käyttämättä hankkeelle 340.000 €, koska varsinainen suunnittelutyö päästiin aloittamaan vasta tammikuussa 2022.

Hankkeen kokonaiskustannus urakkatarjousten perusteella on 4.040.000 €, jossa on nousua hankesuunnitteluvaiheen hinta-arvioon 2.140.000 €. Kustannuksissa on varauduttu myös hankkeen aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin sekä erillishankintana toteutettavaan irtokalusteiden ja esitystekniikan hankintaan sekä valvontatyöhön.

Vuosille 2021-2023 budjettiin varatusta määrärahasta on jäljellä 1.200.000 €. Lisämäärärahan tarve hankkeelle vuosille 2023 ja 2024 on siten 2.840.000 €.

Talousarvio 2023 valmistelussa määrärahaa on varattu hankkeelle vuodelle 2023 1.950.000 ja vuodelle 2024 650.000 euroa. Lisämäärärahan tarve on siten TA23 valmisteluun verraten vuoteen 2023 450.000 euroa ja vuoteen 2024 verraten 290.000 euroa yhteensä 740.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2023 2.400.000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 940.000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.9.2022. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen valtuustolle talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2023 2.400.000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 940.000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tuomas Hatanpää

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.