Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 602 Sopimus Isomäen Areenan ja sen piha-alueiden vuokrauksesta

PRIDno-2022-5008

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 14.2.2022 päättänyt ostaa HC Ässät Pori Oy:ltä 44% Kiinteistö Oy Porin Jäähallista. Kaupan toteuduttua keväällä 2022 Porin kaupunki omistaa koko kiinteistöyhtiön osakekannan. Jäähallin määrällisesti suurin käyttäjä on HC Ässät Pori Oy. Kaupunki vuokraa tällä hetkellä jäähallin tiloja myös muille urheiluseuroille sekä erilaiseen tapahtumakäyttöön. Kiinteistöyhtiön tehtävänä on pyrkiä lisäämään jäähallin käyttöä esimerkiksi konsertti-, kokous, -juhla ja muihin tapahtumiin saaden siten vuokratuottoa ja näkyvyyttä kaupungille.

Osakekaupan yhteydessä helmikuussa 2022 kaupunki ja HC Ässät sopivat vuokrauksen keskeisistä ehdoista, jotka otettiin osakkeiden kauppakirjan liitteeksi. Tämä vuokrasopimus tuodaan nyt kaupungin päätettäväksi, sopimusluonnos esityslistan liitteenä.

Sopimuksen keskeinen sisältö on, että HC Ässät vuokraa käyttämänsä pukutilat ja liigajoukkueen sekä U-20 joukkueen tarvitsemat muut tilat kiinteällä hinnalla samoin kuin käyttämänsä jääajan, jossa vuokra on määritelty aiemman käytännön mukaisesti käytön mukaan. Ravintola- ja aitiotilat vuokrataan liikevaihtoperusteisesti HC Ässille. Lisäksi halliin tulee jollakin aikataululla investoitavaksi esimerkiksi mediakuutio ja siihen liittyvä teknologia, jonka suurin käyttäjä on HC Ässät. Kaupunki ja HC Ässät sitoutuvat erikseen neuvottelemaan investoitava kohde kerrallaan HC Ässille jyvitettävän investointivuokran määrän.

Sopimus sisältää myös periaatteet esimerkiksi piha- ja parkkialueiden käytöstä tapahtumien aikana. Osapuolten tarkoituksena on selkeyttää alueen ja rakennuksen kunnossapitovastuita ja mahdollistaa alueen entistä monipuolisempi käyttö.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen Porin kaupungin ja HC Ässät Pori Oy:n välillä ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.9.2022. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen Porin kaupungin ja HC Ässät Pori Oy:n välillä ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.