Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 606 Suomi-rata Oy:n osakaskokous 20.10.2022

PRIDno-2022-5266

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Suomi-rata Oy:n hallitus kutsuu yhtiön osakkaat osakassopimuksen mukaiseen osakaskokoukseen torstaina 20.10.2022 kello 12.00 alkaen. Kokous järjestetään Scandic Helsinki Airportissa, osoitteessa Lentäjäntie 1, 01530 Vantaa, Terminal 1 kokoustilassa. Tilaisuudessa ei ole etämahdollisuutta. Kokouksen asialistalla varsinaisina asioina ovat yhtiön tilannekatsaus, toimitusjohtaja Timo Kohtamäki sekä osakkaiden näkemykset Suomi-rata Oy:n linjausvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin tuloksista ja ohjaus päätöksentekoa varten.

Osakaskokoukseen osallistujan nimi ja sähköpostiosoite pyydetään ilmoittamaan viimeistään 5.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Suomi-rata Oy:n osakaskokoukseen 20.10.2022 sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Päätös

Kaupunginhallitus evästi kokousedustajaa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.