Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 609 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema, 23.09.2022

Henkilöstöjohtaja
§ 166 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.09.2022
§ 168 Yleisohje työajan enimmäismäärän raportoinnista, 26.09.2022
§ 169 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 26.09.2022

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 17 Suomen Ilmailuopiston kurssin SIO35 opiskelijoiden huomioiminen, 22.09.2022

Palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 37 Työkokemuslisän maksaminen, 23.09.2022

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 64 Siirrettävän varavoimakoneen hankinta, 26.09.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 62 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, Porin toimialue, 20.09.2022
§ 63 Määräaikaisen lääkintämestarin sijaisuuden jatkaminen, 26.09.2022
§ 65 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, 26.09.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.