Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 608 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Jätehuoltojaosto 20.9.2022 22.9.2022 23.9.2022
Tekninen lautakunta 20.9.2022 22.9.2022 23.9.2022
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 20.9.2022 22.9.2022 26.9.2022
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 20.9.2022 26.9.2022 27.9.2022
Perusturvalautakunta 22.9.2022 28.9.2022 29.9.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.