Kaupunginhallitus, kokous 3.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 595 Valtuustoaloite, Saaristotoimikunnan toiminnan jatkaminen alkaneella valtuustokaudella, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

PRIDno-2021-3705

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite

Saaristotoimikunnan toiminnan jatkaminen alkaneella valtuustokaudella

Porissa on toiminut saaristotoimikunta päättyneellä valtuustokaudella, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja Reposaaren palveluita koskevista merkittävistä päätöksistä sekä kehittää reposaarelaisten osallisuutta kaupungin päätöksenteossa.

Esitämme, että Porin kaupunki jatkaa saaristotoimikunnan toimintaa alkaneella valtuustokaudella ja nimeää toimikuntaan jäsenet viipymättä. Lisäksi aloitetaan toimenpiteet toimikunnan vakinaistamiseksi

16.8.2021

Vasemmiston valtuustoryhmä"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Janne Vartia, vs. yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksik, janne.vartia@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston 16.8.2021 kokouksessa valtuustoaloitteen. Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää 23.8.2021 kokouksessaan aloitteesta elinvoima-​ja ympäristötoimialan ja kaupunginlakimiehen lausunnot 30.9.2021 mennessä.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle:

Valtioneuvosto antoi 8.12.2016 asetuksen saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Pori sai saaristo-osakunta –statuksen Reposaaren saaristo-olosuhteiden perusteella. Asetus oli voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Valtioneuvosto muutti asetustaan 30.12.2019 siten, että asetus tuli voimaan 1.1.2020 ja on voimassa toistaiseksi.

Porin kaupunki on saanut saaristo-olosuhteiden perusteella lisättyä valtionosuutta peruspalveluiden tuottamiseen noin 300.000 euroa vuodessa vuodesta 2017 lukien.

Saariston elinvoimaa on kehitettävä ja samalla aktiivisesti etsittävä vaikuttavia keinoja. Rajallisten resurssien kohdistaminen on pohdittava huolellisesti. Reposaaren kirjaston ja koulun puutalokortteli kunnostetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Mäntyluodon-Reposaaren yhteysvälin jalankulku- ja polkupyöräväylän edistäminen yhdessä valtion kanssa on myös aktiivisessa vaiheessa. Koska Reposaaren alueelle kohdistuu jo nyt aktiivisia kehitystoimenpiteitä, elinvoima- ja ympäristötoimiala ei pidä erillisen saaristotoimikunnan perustamista tässä vaiheessa tarpeellisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.8.2021 § 179 valtuustoaloitteen koskien Saaristotoimikunnan toiminnan jatkamista alkaneella valtuustokaudella. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 § 580 pyytää aloitteesta kaupunginlakimiehen ja elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto 14.9.2022 § 161) ovat historiatiedoissa. Kaupunginlakimiehen lausunto on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Jari Hakala esitti asian palauttamista, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.