Kaupunginhallitus, salassa pidettävät asiat, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Lentoliikenteen konsulttisopimukseen liittyvä hankinta-asia

PRIDno-2021-747

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian ylimääräisenä käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginjohtajan päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää pyytää Porin kaupungin valitsemaa tilintarkastusyhteisöä suorittamaan laajennetun tilintarkastuksen lentoliikenteen hankinta-asiassa käytetyistä konsulttipalveluista siten, että kustannukset katetaan kaupunginhallituksen käyttöön varatuista määrärahoista.

Päätös

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi  kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kokouksesta poistuivat ennen asian käsittelyä klo 18.31 seuraavat henkilöt: Juha Vasama, Sinikka Alenius, Timo Jauhiainen, Jouni Lampinen, Esa Kohtamäki, Marko Kilpeläinen, Sanna Mustajoki-Kunnas, Petri Mäkelä ja Tarja Koskela.

Kaupunginhallitus valitsi sihteeriksi Juha Kantolan.

Kokouksessa olivat läsnä asian käsittelyn aikana seuraavat henkilöt:

  • klo 18.31 - 20.01 kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet Anne Liinamaa, Juha Kantola, Arja Laulainen, Erno Välimäki, Esa J. Wahlman, Mari Kaunistola, Petri Huru, Raisa Ranta, Satu Hatanpää, Tommi Salokangas sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Krista Kiuru, Oili Heino ja Simo Korpela ja  Aino-Maija Luukkonen, Leena Tuominen ja Tuomas Hatanpää.
  • klo 20.01 - 20.36 kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet Anne Liinamaa, Juha Kantola, Arja Laulainen, Erno Välimäki, Esa J. Wahlman, Mari Kaunistola, Petri Huru, Raisa Ranta, Satu Hatanpää ja Tommi Salokangas.
  • klo 20.36 - 21.15 kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet Anne Liinamaa, Juha Kantola, Arja Laulainen, Erno Välimäki, Esa J. Wahlman, Mari Kaunistola, Petri Huru, Raisa Ranta, Satu Hatanpää, Tommi Salokangas sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Krista Kiuru, Oili Heino ja Simo Korpela ja  Aino-Maija Luukkonen, Leena Tuominen ja Tuomas Hatanpää.

Perustelut

Asia on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom 15 kohdan nojalla siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on käsitellyt asian.

Kaupunginhallitus päätti 15.2.2021 pyytää kaupungin tilintarkastusyhteisöä suorittamaan laajennetun tilintarkastuksen lentoliikenteen hankinta-asiassa käytetyn konsultointipalvelun hankinnasta.

Laajennettu tilintarkastus on valmistunut ja raportti on toimitettu kaupunginhallitukselle 13.4.2021.

JHT, HT Minna Ainasvuori on kutsuttu kaupunginhallituksen kokoukseen esittelemään raporttia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne Liinamaa, anne.liinamaa@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin 13.4.2021 laajennetusta tilintarkastuksesta sekä kehottaa konsernipalvelut-yksikön viranhaltijoita ottamaan vastaisuudessa huomioon tilintarkastajan raportissa esittämät kannanotot.

Kaupunginhallitus päättää lähettää päätöksensä ja tilintarkastusraportin tarkastuslautakunnalle.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Aino-Maija Luukkonen (intressijäävi), Leena Tuominen (intressijäävi), Tuomas Hatanpää (intressijäävi), Esa Kohtamäki (yleislausekejäävi), Lauri Kilkku (yleislausekejäävi), Marko Kilpeläinen (yleislausekejäävi), Sanna Mustajoki (yleislausekejäävi), Timo Jauhiainen (yleislausekejäävi), Petri Mäkelä (yleislausekejäävi) ja Tarja Koskela (yleislausekejäävi) poistuivat kokouksesta esteellisinä.

Sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan toimi Juha Kantola.

Minna Ainasvuori BDO Oy tilintarkastusyhteisöstä oli kutsuttuna kokouksessa asian esittelyn ajan klo 13.12 - 13.45 ja keskustelun aikana klo 14.20 - 14.40.

Asian käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.46 - 14.55.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.