Kaupunginhallitus, salassa pidettävät asiat, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Aho ja Tommi Salokangas (varalla Esa J. Wahlman).

Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Aho ja Tommi Salokangas (varalla Satu Hatanpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.