Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 1.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Porin Toimitilat Oy tilinpäätös 2021

PRIDno-2022-1085

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Toimitilat Oy esittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Porin Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Leena Kopra-Saarnijoki ja hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo olivat läsnä kokouksessa tämän asiakohdan esittelyn ja evästyksen ajan kello 10.30.-11.00.

Merkitään, että Sampsa Kataja toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Porin Toimitilat Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.