Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 1.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Porin YH-Asunnot Oy tilinpäätös 2021

PRIDno-2022-1084

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin YH-Asunnot Oy esittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

Esteellisyys

  • Sinikka Alenius, Jyrki Levonen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelin ja hallituksen puheenjohtaja Esa J Wahlman olivat läsnä kokouksessa tämän asiakohdan esittelyn ja evästyksen ajan kello 9.49.-10.25.

Merkitään, että Arja Laulainen poistui kello 9.49.

Merkitään, että Sinikka Alenius poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) tämän asiakohdan päätöksenteon ajaksi.

Merkitään, että Jyrki Levonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) tämän asiakohdan päätöksenteon ajaksi.

Merkitään, että Sampsa Kataja toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Porin YH-Asunnot Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.