Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 1.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Prizztech Oy tilinpäätös 2021

PRIDno-2022-1082

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Prizztech Oy esittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle. 

Esteellisyys

  • Bia Kaski

Kokouskäsittely

Merkitään, että Prizztech Oy:n toimitusjohtaja Ari Eklund ja hallituksen puheenjohtaja Esa J. Anttila olivat läsnä kokouksessa tämän asiakohdan esittelyn ja evästyskeskustelun aikana kello 8.15 - 8.49.

Merkitään, että Bia Kaski poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Prizztech Oy:n hallituksen jäsen) tämän asian päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Prizztech Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.