Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 21.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Porin Toimitilat Oy tavoitteet 2023

PRIDno-2022-5294

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle omistajan vuositason tavoitteet. Porin Toimitilat Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________

Merkitään, että Porin Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Leena Kopra-Saarnijoki ja hallituksen puheenjohtaja Jouko Kairtamo olivat kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan kello 10.48 – 10.58.

Merkitään, että Marjut Vähänen palasi kokoukseen ennne Marjukka Palinin esitystä kello 11.02.

Merkitään, että Marjukka Palin oli esittelemässä Himmelin suunnittelutilannetta kello 11.03 -11.51.

Merkitään, että Jari Hakala poistui Marjukka Palinin esityksen aikana kello 11.46.

Merkitään, että Arja Laulainen poistui kello 11.19 Marjukka Palinin esityksen aikana. Sampsa Kataja toimi puheenjohtajana siitä lähtien. 

Tiedoksi

Porin Toimitilat Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.