Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Länsirannikon Koulutus Oy tilinpäätös 2021

PRIDno-2022-1081

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Länsirannikon Koulutus Oy esittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

________________________

Merkitään, että Sampsa Kataja toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Merkitään, että Länsirannikon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Lasse Schultz oli läsnä tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 10.04 - 11.00.

Merkitään, että Arto Nurmi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (palvelussuhdejäävi). Arto Nurmi on palvelussuhteessa Länsirannikon Koulutus Oy:ssä.

Merkitään, että Heidi Sakari (Arto Nurmen varajäsen) saapui kello 10.10.

Merkitään, että Raisa Ranta poistui 10.55.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi

Tiedoksi

Länsirannikon Koulutus Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.