Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pori Energia Oy tilinpäätös 2021

PRIDno-2022-1077

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Pori Energia Oy esittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

_________________

Merkitään, että Pori Energia Oy:n toimitusjohtaja Petri Paajanen ja hallituksen puheenjohtaja Petri Lahtinen olivat läsnä tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 8.00 - 8.33.

Tiedoksi

Pori Energia Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.