Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Porin Satama Oy tilinpäätös 2021

PRIDno-2022-1078

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Satama Oy esittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

____________________

Merkitään, että Porin Satama Oy:n toimitusjohtaja Vesa Mäkilä oli läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 8.37 - 9.24.

Merkitään, että Arto Nurmi oli läsnä esityksen ajan Porin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolissa, mutta poistui päätöksenteon ajaksi esteellisenä (yhteisöjäävi).

Merkitään, että Timo Aro poistui kello 8.52.

Merkitään, että Petri Huru saapui kello 9.02.

Merkitään, että Laura Pullinen poistui kello 9.07 ja palasi kello 9.11.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi

Tiedoksi

Porin Satama Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.