Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 25.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy tilinpäätös 2021

PRIDno-2022-1080

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy esittelee vuoden 2021 tilinpäätöstä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset yhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi yhtiön tilinpäätöksen tiedoksi ja antoi evästykset yhtiölle.

______________________

Merkitään, että Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta ja hallituksen puheenjohtaja Henry Merimaa olivat läsnä kokouksessa tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 9.33 - 9.59.

Merkitään, että Arja Laulainen poistui kello 9.33.

Merkitään, että Sampsa Kataja toimi puheenjohtajana tämän asia käsittelyn ajan.

Merkitään, että Timo Aro saapui kello 9.36.

Merkitään, että Raisa Ranta poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen) päätöksenteon ajaksi.

Merkitään, että Timo Jauhiainen poistui kello 10.07.

Esteellisyys

  • Raisa Ranta

Tiedoksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.