Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulu vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

PRIDno-2021-4284

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulua määrittää osittain vaalilaki, jossa on määrätty tiettyjen vaalien järjestämisen määräaikoihin liittyvien kokousten ajankohdat. Muutoin keskusvaalilautakunnan kokoukset järjestetään keskusvaalilautakunnan itsensä harkitsemina ajankohtina.

Keskusvaalilautakunnan ehdotetaan kokoontuvan vuoden 2023 eduskuntavaalien osalta ainakin seuraavina ajankohtina:

  • tiistai 07.02.2023 kello 17:00
  • perjantai 31.03.2023 kello 19:00

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa myös muulloinkin. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää kokoontua vuoden 2023 eduskuntavaalien osalta ainakin seuraavina ajankohtina:

  • tiistai 07.02.2023 kello 17:00
  • perjantai 31.03.2023 kello 19:00

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.