Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Jenni Åmanille, Toni Salmelle ja Ali El Tobgylle.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.