Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kuntaliiton yleiskirje 7/2022, Eduskuntavaalit 2023

PRIDno-2022-6187

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kuntaliitto on 2.11.2022 julkaissut yleiskirjeen vuoden 2023 eduskuntavaaleja koskien. Yleiskirjeessä selostetaan kunnan vaaliviranomaisille kuuluvia tehtäviä 2.4.2023 toimitettavissa eduskuntavaaleissa.

Kuntaliitto suosittelee yleiskirjeessään vaalien ulkomainonnan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 15.3.2023. Porin kaupungissa muusta kuin keskitetystä vaalimainonnasta päättää tekninen lautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee Kuntaliiton yleiskirjeen 7/2022 tiedoksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.