Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille: Vuoden 2023 eduskuntavaalit

PRIDno-2022-5033

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallituksille 14.9.2022 päivätyn kirjeen koskien vuonna 2023 järjestettäviä eduskuntavaaleja.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.–28.3.2023 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 22.-25.3.2023 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023. 

Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan kirjeen kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. Kirje on tämän asian liitteenä ja se on myös luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla.

Kirjeessä on tietoa muun muassa eduskuntavaaleissa sovellettavasta lainsäädännöstä, vaaliviranomaisten työnjaosta eduskuntavaaleissa, äänestyspaikkojen määräämisestä, vaalien toimittamisesta pandemiatilanne huomioon ottaen sekä kunnan vaaliviranomaisten kelpoisuudesta ja esteellisyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää saattaa keskusvaalilautakunnan tietoon oheisen oikeusministeriön kirjeen koskien vuoden 2023 eduskuntavaaleja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 3.10.2022 (§ 598) päättänyt saattaa keskusvaalilautakunnan tietoon kunnanhallituksille osoitetun oikeusministeriön kirjeen koskien vuoden 2023 eduskuntavaaleja. Kirje on asian liitteenä.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä oikeusministeriön kirjeen tiedoksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.