Keskusvaalilautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Seikkula ja Eero Luoma (varalla Juha Junell).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.11.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Seikkula ja Juha Junell (varalle Laura Ketola).

Pöytäkirja tarkastetaan 24.11.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.