Keskusvaalilautakunta, kokous 23.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eero Luoma ja Riitta Suonpää (varalla Juha Junell).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Luoma ja Riitta Suonpää (varalla Juha Junell).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.1.2022.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.