Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulu, kevät 2024

PRIDno-2021-4284

Valmistelija

 • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 133 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulua määrittää osittain vaalilaki, jossa on määrätty tiettyjen vaalien järjestämisen määräaikoihin liittyvien kokousten ajankohdat. Muutoin keskusvaalilautakunnan kokoukset järjestetään keskusvaalilautakunnan itsensä harkitsemina ajankohtina.

Keskusvaalilautakunnan ehdotetaan kokoontuvan vuoden 2024 europarlamenttiavaalien osalta ainakin seuraavina ajankohtina:

 • tiistai 5.3.2024 kello 17.00
 • tiistai 16.4.2024 kello 17.00
 • perjantai 7.6.2024 kello 19.00


Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää kokoontua vuoden 2024 europarlamenttiavaalien osalta ainakin seuraavina ajankohtina:

 • tiistai 5.3.2024 kello 17.00
 • tiistai 16.4.2024 kello 17.00
 • perjantai 7.6.2024 klo 19.00


Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki muutetun päätösesityksen:

Keskusvaalilautakunta päättää kokoontua vuoden 2024 europarlamenttiavaalien osalta ainakin seuraavina ajankohtina:

 • tiistai 5.3.2024 kello 17.30
 • tiistai 16.4.2024 kello 17.00
 • perjantai 7.6.2024 klo 19.00


Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksena.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.