Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Jenni Åmanille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.