Keskusvaalilautakunta, kokous 9.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eero Luoma ja Juha Junell (varalla Riitta Suonpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.2.2024.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Junell ja Pirjo Seikkula (varalla Riitta Suonpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.2.2024.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.