Keskusvaalilautakunta, kokous 9.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Digi- ja väestötietoviraston kirje: Äänestysaluejaon muutokset vuodelle 2023

PRIDno-2022-3930

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Digi- ja väestötietovirasto on toimittanut kaupungille 20.5.2022 päivätyn kirjeen koskien äänestysaluejaon muuttamista vuodelle 2023 ja siitä ilmoittamista Digi- ja väestötietovirastolle.

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta tai asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto. Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2023 alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätös on tehty ja siitä on ilmoitettu 31.8.2022 mennessä Digi- ja väestötietovirastolle (DVV).

Porin kaupungin äänestysalueita on muutettu vuonna 2020 (kaupunginvaltuusto 18.5.2020, § 66) siten, että Porin kaupungissa on 23 äänestysaluetta. Äänestysaluejakoon ei ole toistaiseksi ollut tarpeen tehdä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi Digi- ja väestötietoviraston 20.5.2022 päivätyn kirjeen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.