Keskusvaalilautakunta, kokous 9.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Ali El Tobgylle.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.