Keskusvaalilautakunta, kokous 9.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Junell ja Eero Luoma (varalla Riitta Suonpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 11.8.2022.

Päätös

Keskusvaalilautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Junellin ja Pirjo Seikkulan (varalla Riitta Suonpää).

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Petri Reponen muutti päätösehdotustaan siltä osin, että toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Eero Luoman sijasta Pirjo Seikkula.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.