Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Budjetin seuranta

Perustelut

Rahastonhoitaja Robert Poussa käy läpi nuorisovaltuuston rahatilanteen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.