Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Edustajan päättäminen lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään

PRIDno-2022-1216

Perustelut

Valitaan edustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Valittiin edustajaksi lapsi- ja nuorisopoliittiseen työryhmään Noa Stenros ja varaedustajaksi valittiin Ida-Sofia Poussa.