Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Jäsenten liittäminen

PRIDno-2022-1216

Perustelut

Liitetään Ida-Sofia Poussa ja Noa Stenros nuorisovaltuuston jäseniksi.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Liitettiin Ida-Sofia Poussa ja Noa Stenros nuorisovaltuuston jäseniksi.