Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.