Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 META

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.