Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.