Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Perustelut

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Perustettiin nuvailtatoimikunta. Puheenjohtajaksi valittiin Robert Poussa. Jäseniksi valittiin Matti Sjöholm, Noa Stenros, Ida-Sofia Poussa ja Mirella Keto.