Nuorisovaltuusto, kokous 10.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan N.N ja M.M sekä varalle Y.Y

Pöytäkirja tarkastetaan xx.xx.xxxx

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Mari Halminen ja Elsa-Maria Oksanen.

Pöytäkirja tarkastetaan 16.3. mennessä.