Nuorisovaltuusto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muuta esille tulevaa asiaa.