Nuorisovaltuusto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Palveluverkkouudistus 2020

PRIDno-2020-3507

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan palveluverkkouudistuksista ja kuullaan sivistystoimialanjohtaja Esa Kohtamäkeä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskusteltiin palveluverkkouudistuksesta ja kuultiin sivistystoimialanjohtaja Esa Kohtamäkeä.

Päätös

 

Sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki esitteli palveluverkkouudistuksen historiaa ja aiheeseen liittyviä nykyisiä ehdotuksia. Keskusteltiin palveluverkkouudistuksesta sivistyslautakunnan lausunnon sekä kaupunginhallituksen esityksen pohjalta.

Ahlaisten, Noormarkun, Lavian, Itä-Porin, Pohjois-Porin, Länsi-Porin ja Meri-Porin osalta ollaan samalla kannalla sivistyslautakunnan lausunnon (2.6.2020) kanssa.

Nuorisovaltuusto kuitenkin haluaa kommentoida Reposaaren koulun päätöstä. Reposaaren luokkien 3-6 siirtyminen Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 olisi lasten kannalta paras päätös, jotta heille voidaan taata mahdollisimman hyvää opetusta. Vuosiluokkien 1-2 opetus järjestettäisiin tulevaisuudessa Reposaaren päiväkodin yhteydessä, joten pienimpien oppilaiden ei tarvitsisi siirtyä kauemmas. Toki 1.-2. luokkalaisia on myös hyvin vähän, joten tilannetta tulee sen suhteen seurata. Päätös on varmasti vaikea tehdä, mutta nuorisovaltuutetut uskovat vahvasti sekä lasten että vanhempien olevan tulevaisuudessa tyytyväisiä siihen.

Keski-Porin alueen osalta nuorisovaltuustolla on lausuttavaa. Suurlukiosta ja -yläkoulusta on keskusteltu useasti aiemmin sekä niistä on kirjoitettu uusi kannanotto kokouksen 28.5. keskustelun perusteella. Nuorisovaltuusto seisoo saman kannan takana, mutta valtuutettujen myönteisen suhtautumisen sekä opiskelijoiden ja opettajien kielteisen suhtautumisen takia nuorisovaltuusto painottaa kielteistä näkökulmaa asiaan. Lisäksi halutaan huomioida erityislinjat. Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on kuitenkin ajaa kaikessa toiminnassaan nuorten etua.

Keskusteltiin myös talouspaineen sekä kiireellisen aikataulun aiheuttamista riskeistä esimerkiksi rakentamiseen ja opetuksen laatuun liittyen. Edelleen nuorisovaltuusto pitää tärkeimpänä lasten ja nuorten hyvinvoinnin huomioimista kaikessa päätöksenteossa sekä uudistusten toteuttamisessa. Heidän mielipiteensä tulee aidosti ottaa huomioon prosessin jokaisessa vaiheessa.