Nuorisovaltuusto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erno Mansikka ja Robert Poussa.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erno Mansikka ja Matti Sjöholm.