Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.