Nuorisovaltuusto, kokous 20.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Perustelut

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.