Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.