Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 META

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätimme, että Eino Koskinen toimii puheenjohtajana. Hän aloitti puheenjojtamisen kello 16.50 ja lopetti kello 18.55. Tämän jälkeen loppukokouksen puheenjohti Matti Sjöholm.