Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan N.N ja M.M sekä varalle Y.Y

Pöytäkirja tarkastetaan xx.xx.xxxx

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miika Palin ja Robert Poussa.