Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokoustarjoilut nuorisotalolla

PRIDno-2020-45

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Aiempina vuosina nuorisovaltuutetut ovat saaneet ostaa Café Nuokkarilta kokouseväitä neljällä (4) eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään, että nuorisovaltuutetut saavat ostaa Café Nuokkarilta kokouseväitä tänäkin vuonna neljällä (4) eurolla.

Päätös

Päätettiin, että nuorisovaltuutetut saavat ostaa Café Nuokkarilta kokouseväitä tänäkin vuonna neljällä (4) eurolla.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.