Nuorisovaltuusto, kokous 9.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

Nuorisovaltuustolta on kysytty, että pystyisikö se sponsoroimaan abiturienttien penkkarimaksuja. Päätettiin, että nuorisovaltuusto ei sponsoroi abiturienttien penkkarimaksuja.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.